azotlu

azotlu
sif. kim. Tərkibində azot olan. Azotlu birləşmələr. – Balaca daxmacaların birində azotlu və fosforlu gübrələr . . görünürdü. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • azotlu — sf. İçinde azot bulunan Azotlu gübre …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MEVADD-I ZÜLÂLİYE — Azotlu maddeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • üre — is., kim., Fr. urée 1) Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde 2) Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • azotlaşdırmaq — f. xüs. Bir şeyin tərkibini azotlu maddələrlə zənginləşdirmək, bir şeydə azotlu maddələrin miqdarını artırmaq. Torpağı azotlaşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azotlama — is. 1) Azotlamak işi 2) Azotlu besin almayan bitki veya hayvanların dokularındaki serbest azotu belirleme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitkisel kazein — is., kim. Küspe ve sıvı yağ artıklarından elde edilen azotlu madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • klor hidrat — is., kim., Fr. chlorhydrate Azotlu organik bir baz ile hidroklorik asitten türeyen tuz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öz beslenme — is., biy. Besinini bağımsız olarak sağlama, inorganik azot, azotlu maddeler ve karbonhidratların sentezini yapabilme, ototrofi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • özbeslenen — sf., biy. Besinini bağımsız olarak sağlayan, inorganik azot, azotlu madde ve CO2 den protein ve karbonhidratların sentezini yapabilen (bitki), kendi beslek, ototrof …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sülfamit — is., di, kim., Fr. sulfamide Mikroplara karşı etkili olan azotlu ve kükürtlü organik birleşimlerin ortak adı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”